'Peil je diepte' app voor iPhone en Android

'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de App Store 'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de Android Market

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt.

Nieuws

Aanleg vispassage Kadoelen in volle gang

Een stuje precisie-hijswerk...Gemaal Kadoelen in Amsterdam Noord is een van de laatste migratieknelpunten voor vissen in het Noordzeekanaal. Dat duurt niet lang meer: de aanleg van de vispassage is in volle gang.

Lees verder >


Controle toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Milieu-inspecteurs letten er bij hun controles met name op of agrariërs bij hun spuitactiviteiten voldoende afstand houden van het oppervlaktewater.Bedrijven met openteeltactiviteiten kunnen tot en met juni op verschillende tijdstippen controles verwachten op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het land.

Lees verder >


Natte tijden in Wijdewormer voorbij

De bergingen behouden de karakteristieke rechte kavelstructuur en het open landschap.De kans op wateroverlast in de polder Wijdewormer is sterk verminderd. We hebben een robuust watersysteem aangelegd met extra waterbergingen, bredere sloten en grotere duikers.

Lees verder >


Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt.
'Peil je diepte' app voor iPhone en Android 'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de App Store 'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de Android Market