'Peil je diepte' app voor iPhone en Android

'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de App Store 'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de Android Market

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt.

Nieuws

“Er is vrijwel niets dat je nog alleen kunt doen”

Marc Cornelissen: "Het succes van een poolexpeditie staat of valt met samenwerking."Ons Watersymposium stond in het teken van samenwerken aan en naar de toekomst. Dijkgraaf Luc Kohsiek: "De opgaven die vragen om een gezamenlijke integrale aanpak worden steeds urgenter."

Lees verder >


CHI-vergadering 10 december

De fundering onder alle vier de vleugelwanden van de Jacob Claesse Sluis is aan het einde van haar levensduur.Ons algemeen bestuur vergadert over herziening van het overnamepuntenbeleid, de Slibstrategie 2020, de toekomst van het wegenbeheer en de renovatie van de Jacob Claesse Sluis in Zijpersluis.

Lees verder >


Waterschappen koplopers in duurzaamheid

Waterschappen zijn grootverbruikers van energie, vooral voor de 340 afvalwaterzuiveringsinstallaties en ruim 3.600 poldergemalen die zij in bedrijf hebben.Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. We zijn goed op stoom om onze hoge ambities op het gebied van energieproductie en -besparing te realiseren.

Lees verder >


Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt.
'Peil je diepte' app voor iPhone en Android 'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de App Store 'Peil je diepte' app verkrijgbaar in de Android Market